Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy rekrutację na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów.

Dzieci w wieku 3-6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Klembów, które nie uczęszczają do przedszkoli będą mogły być przyjęte do oddziału przedszkolnego, wówczas gdy w danej placówce są wolne miejsca. W tej sprawie rodzice powinni kontaktować się bezpośredni z placówkami.

Dane kontaktowe placówek znajdziecie Państwo w zakładce „Oferty Placówek”.


__________________________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 5 czerwca 2017 r. wystartowała rekrutacja uzupełniająca w do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów.

Rekrutacja uzupełniająca przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, których rodzice nie złożyli wcześniej deklaracji KONTYNUACJI korzystania z edukacji przedszkolnej w żadnej placówce i dzieci, które NIE ZOSTAŁY PRZYJĘTE wcześniej do żadnej placówki, w ramach rekrutacji zasadniczej.  

Zachęcamy tych rodziców do kontaktu z placówką oświatową,  która zgodnie  z wykazem zawartym w naszym systemie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. W palcówkach tych będzie można złożyć odpowiedni wniosek.

UWAGA!

W przypadku większej liczby osób chętnych, niż liczby miejsc ostateczne decyzje o zakwalifikowaniu kandydata będą dokonywały komisje rekrutacyjne w oparciu o przyjęte w Gminie Klembów kryteria rekrutacji. Szczegółowe informacje nt. kryteriów znajdą Państwo w zakładce po lewej stronie.

Ostateczny termin składania wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej to  12 czerwca 2017r.
(do godziny 16:00).

__________________________________________________________________________________________________________________________


Informacje z wcześniejszych etapów rekrutacji:

Informujemy, że w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 15.00 zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 dla których Gmina Klembów  jest organem prowadzącym.

Wyniki rekrutacji dla Państwa dziecka będą dostępne po zalogowaniu do naszego systemu po wyborze zakładki MÓJ WNIOSEK.
Informacje dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Klembów (stawki aktualnie obowiązujące):

Opłaty za pobyt:

  • w oddziale przedszkolnym 5 godzinnym bezpłatny, w oddziale 10 godzinnym jest bezpłatny  przez pierwsze 5 godzin zajęć , za kolejne godziny pobytu dziecka rodzic zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę

Opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale przedszkolnym:

  • Szkoła Podstawowa w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz Kruszu –  obiad -  2,80 zł,
  • Szkoła Podstawowa w Dobczynie –  obiad - 3,00 zł,
  • Przedszkole w Ostrówku – śniadanie 2,30 zł, obiad 3,70 zł, podwieczorek 1,50 zł,
  • Punkt Przedszkolny w Starym Kraszewie – śniadanie 2,25 zł, obiad 3,75 zł, podwieczorek 1,50 zł.

Uchwały dot. rekrutacji:

  • w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów tutaj
  • w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów tutaj

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

  • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddział przedszkolny
  • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-31, e-mail: oswiata@klembow.pl
Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.klembow.pl oraz w zakładce: Zasady i harmonogram rekrutacji.
herb
Gmina Klembów

Rekrutacja ID: 120; Wersja: 8.104.286.1163 Harmonogram ID: 464;